Влияние на витамин D върху имунната система при децата

Д-р Уршка Симонишек – специалист по педиатрия
През последните години се наблюдава сериозно нарастване на интереса към витамин D и добавянето му към хранителни режими, тъй като е известно, че в организма витамин D се превръща в хормон, който повлиява почти всички функции в тялото ни.
Влияние на витамин D върху имунната система

Витамин D влияе върху:

 • поддържането на здрави кости и зъби;
 • нормалното усвояване на калций и фосфор;
 • нормалната функция на мускулите;
 • клетъчното делене;
 • имунната система.

Влияние на витамин D върху имунната система

Най-просто казано, витамин D създава условия имунната система да реагира, когато е необходимо, и я предпазва от прекомерна функция, когато не е необходимо. Именно това влияние на витамин D е широко проучвано от няколко години.

Как витамин D влияе върху имунната система?

В активната си форма витамин D е сигнална молекула, която се свързва със специфичен рецептор и чрез него може да повлияе на човешката имунна система.

Сигналът, усилен от активната форма на витамин D, може да повиши вродения имунитет срещу патогени от бактериален или вирусен произход и да повиши придобития имунитет.

Витамин D създава условия имунната система да реагира, когато е необходимо, и я предпазва от прекомерна функция, когато не е необходимо.

Предаването на сигнали от витамин D също инхибира възпалителния имунен отговор, който е в основата на автоимунните процеси и регулира алергичните реакции. В процес на разработване са различни проучвания, които изследват връзката между витамин D и инфекциите, автоимунните събития и алергичните заболявания, но точните връзки все още не са известни.

Рецепторът, към който се свързва активната форма на витамин D, се намира в тънките и дебелото черва, в клетките, отговорни за изграждането на костите, в определени клетки на имунната система, в определени клетки на панкреаса, които участват в регулирането на захарта в организма, както и в повечето други органи в тялото като мозъка, сърцето, кожата, гениталиите, простатата, гърдите и някои кръвни клетки.

Имунна система на дете

Имунната система на бебето след раждането все още е незряла, тъй като тя отчасти трябва да се развие в контакт с външните фактори, а отчасти бебето е защитено чрез антителата, които получава от майката по време на бременността. Следователно съзряването на имунната система се извършва през цялото време и е подобно на имунната система на възрастните само на възраст три години.

Много респираторни и стомашно-чревни инфекции са част от естественото укрепване на детската имунна система, така че децата често боледуват, докато отидат в предучилище, а инфекциите могат да продължат по-дълго и да протичат по-тежко.

Много респираторни и стомашно-чревни инфекции са част от естественото укрепване на детската имунна система, така че децата често боледуват, докато отидат в предучилище.

Инфекции и витамин D

При метаанализ на няколко проучвания, включващи повече от 7400 деца, е установено, че сред децата със сепсис по-голям е броят на тези с ниски нива на витамин D. Не е наблюдавана по-ниска честота на заболяванията на долните дихателни пътища при деца, получаващи добавки с витамин D. Въпреки това децата, които са приети в отделения за интензивно лечение поради тази инфекция, имат по-ниски нива на витамин D от онези, които не се нуждаят от такова интензивно лечение.

Тези резултати подкрепят хипотезата, че поддържането на достатъчно количество витамин D при децата може да намали броя на инфекциите в детската популация. Освен това същите проучвания показват, че по-ниската ежедневна доза на витамин D е по-ефективна от еднократното приложение на висока доза.

Алергични заболявания и витамин D

По-малко проучване, при което деца с различна степен на атопичен дерматит са получавали добавки с витамин D в продължение на 3 месеца, показва, че при деца с лек до умерен дерматит състоянието се подобрява леко, вероятно чрез намаляване на нивата на някои имунни клетки в кръвта.

Проучванията установяват, че дефицитът на витамин D е често срещан при деца с астма и че може да има значителен ефект върху регулацията на имунните клетки при младите астматици. Все още не е известно дали добавянето на витамин D може да намали броя на обострянията на астмата на практика.

Хранителна алергия

Теоретичните модели свързват дефицита на витамин D с появата на хранителни алергии, тъй като се счита, че приемът на подходящи добавки с витамин D по време на бременността и ранното детство увеличават толерантността, повишават имунитета на чревната лигавица, помагат за укрепването на добрите чревни бактерии, намаляват честотата на чревните инфекции и по този начин се намалява честотата на хранителните алергии при децата.

Недостиг на витамин D и хранителна алергия

На практика, през 2022 г. в Австралия ще бъде завършено проучване, което ще покаже съществува ли връзка между появата на хранителни алергии и добавките на витамин D при деца, получаващи добавки с витамин D от ранна възраст до една година, в сравнение с деца, които не получават добавки с витамин D. На едногодишна възраст ще бъде направена проверка за поява на хранителни алергии, а в същото време ще получим и данни за появата на инфекции и други алергични заболявания.

Неврологични заболявания и витамин D

Рецепторът, с който се свързва активната форма на витамин D, е често срещан и в различни части на мозъка. Няколко проучвания показват, че витамин D инхибира производството на ензим, който се произвежда в нервните клетки, когато тези клетки имат недостиг на кислород или при заболявания, като болестта на Паркинсон и болестта на Алцхаймер, и множествена склероза.

Автоимунни заболявания и витамин D

В няколко проучвания при лабораторни животни е доказано, че намалените нива на витамин D са свързани със симптоми при автоимунни заболявания като ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, диабет тип I и възпалителни заболявания на червата, и че при животните те увеличават риска от вирусни инфекции като туберкулоза и вероятно грип. Проучванията при хора все още продължават и досега не са потвърдили горните резултати.

Обобщение

Известно е, че дефицитът на витамин D е често срещан както при възрастни, така и при деца, затова децата на възраст от една седмица получават добавки с витамин D. Поради разностранното влияние на витамин D върху процесите в нашето тяло от много години е проучвано как добавянето на витамин D към хранителния режим може да подобри нашата имунна система и по този начин да намали инфекциите, и да предотврати, или повлияе алергичните и автоимунните заболявания.

Точните връзки и ефекти между описаните по-горе заболявания и витамин D са до голяма степен неизвестни, повече информация може да се очаква през следващите години, но е ясно, че потенциалът на витамин D в тази област е много голям.

Литературна справка:

 1. Vassallo, M. F., & Camargo, C. A. (2010). Potential mechanisms for the hypothesized link between sunshine, vitamin D, and food allergy in children. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 126(2), 217–222. doi:10.1016/j.jaci.2010.06.011
 2. The impact of vitamin D deficiency on immune T cells in asthmatic children: a case-control study Haïfa Maalmi, Anissa Berraïes, Eya Tangour, Jamel Ammar, Hanadi Abid, Kamel Hamzaoui, Agnes Hamzaoui, J Asthma Allergy. 2012; 5: 11–19. Published online 2012 May 9. doi: 10.2147/JAA.S29566
 3. Yakoob MY, Salam RA, Khan FR, Bhutta ZA. Vitamin D supplementation for preventing infections in children under five years of age. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 11. Art. No.: CD008824. DOI: 10.1002/14651858.CD008824.pub2
 4. Michael F Holick, Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 80, Issue 6, December 2004, Pages 1678S–1688S, https://doi.org/10.1093/ajcn/80.6.1678S
 5. Fernandes de Abreu, D. A., Eyles, D., & Féron, F. (2009). Vitamin D, a neuro-immunomodulator: Implications for neurodegenerative and autoimmune diseases. Psychoneuroendocrinology, 34, S265–S277. doi:10.1016/j.psyneuen.2009.05.023
 6. Agmon-Levin, N., Theodor, E., Segal, R. M., & Shoenfeld, Y. (2012). Vitamin D in Systemic and Organ-Specific Autoimmune Diseases. Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 45(2), 256–266. doi:10.1007/s12016-012-8342-y
back to top