Значението на приема на витамин D

Урша Ярк, маг. фарм.
Приблизително 30% от всички възрастни и деца имат недостиг на витамин D.Отдавна е известно, че витамин D допринася за здравината на костите, както и за здравето като цяло. Напоследък излиза все повече информация, която потвърждава изключителната важност на витамин D за нашето здравето. За какво е важен витамин D?
Значението на приема на витамин D

Здрави кости

Една от най-важните роли на витамин D е запазването на адекватна серумна концентрация на калций и фосфор чрез увеличаване на абсорбцията им от червата, както и растежа на костите и правилното функциониране на паратиреоидния хормон, за да се поддържат нивата на калция в кръвта.

Дефицитът на витамин D променя метаболизма на минералите, което води до ниска костна минерална плътност и увеличава риска от загуба на костна маса или фрактури. Рахита или меките кости, дължащи се на недостиг на витамин D при деца, е рядко заболяване в развития свят от средата на 20-ти век поради витамин D хранителни добавки.

Дефицитът на витамин D може да има тежки последици за здравето на детето, сред които най-известният е рахитът.

 

Имунна система

Витамин D играе важна роля в нормалното функциониране на имунната система, което беше потвърдено и от Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA). Витамин D рецепторът присъства в повечето, ако не всички клетки на нашето тяло. Следователно, тя засяга клетките на вродената имунна система и им позволява да функционират нормално.

Различни проучвания показват връзката между дефицита на витамин D и честотата на респираторните инфекции и грипа. Ниските нива на витамин D също са рисков фактор за туберкулозата.Още преди появата на антибиотици, принудителното излагане на слънце е бил един от начините за лечение на туберкулозата.

Витамин D за силни кости, здрави зъби и за силна имунна система

Автоимунни заболявания

Проведени са изследвания за проверка на връзката между дефицита на витамин D и различни автоимунни заболявания като множествена склероза, астма, болест на Крон и улцерозен колит.Това са болестите, чиято честота се е увеличила значително през последните 50 години.

Една от причините би могла да бъде липсата на витамин D, в следствие на което се проява различна активност на имунната система. Все още няма доказани причинно-следствени връзки, тъй като са необходими допълнителни, двойно-слепи и рандомизирани проучвания за да се пристъпи към предписване допълнителен прием на витамин D при тези заболявания.

Рак

Направени проучвания показват наличието на връзка между дефицита на витамин D и честотата на някои видове рак, като рак на гърдата, рак на простатата и дебелото черво.


Някои данни сочат, че витамин D засяга клетъчния растеж, ангиогенезата, инвазивността и метастатичния потенциал на тумора. В допълнение, пациентите с рак, които имат по-високо ниво на витамин D в кръвта, имат по-голям шанс за оцеляване от пациентите, които имат дефицит на витамин D.

Тъй като все още не е известен точният противораков ефект на витамин D, приемането на витамин D не може да бъде класифицирано като препоръчано лечение.

Доказан ефект от витамин Д

Ролята на витамин D в тялото все още не е напълно обяснена. Въпреки това, за някои от тези процеси имаме солидни доказателства и можем категорично да твърдим, че витамин D допринася за подобряване на здравето. А кои именно са тези процеси, според оценките на Европейския Агенция по Безопасност на Храните (EFSA), които са подкрепени от доказателства?

  • Витамин D допринася за нормалната концентрация / използване на калций и фосфор
  • Витамин D допринася за необходимите нива на калций в кръвта
  • Витамин D допринася за здрави кости
  • Витамин D допринася за мускулната функция
  • Витамин D допринася за поддържането на здрави зъби
  • Витамин D допринася за функционирането на имунната система
  • Витамин D играе роля в клетъчното делен

Източници:

  1. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. M. Holick. Rev Endocr Metab Disord. Published online 17 May 2017.
  2. Pravst I, Hlastan Ribič C. Ključna hranila za zdravje okostja. Farm Vestn 2012; 63, 290-296.
  3. Jia Guo and Zhangsuo Liu (2017). The Multiple Roles of Vitamin D Besides Calcium-Phosphorus Metabolism, A Critical Evaluation of Vitamin D - Basic Overview, Dr. Sivakumar Joghi Thatha Gowder (Ed.), InTech.
back to top